ΑΡΘΡΟ: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

0
247

Οι αθλητές με σωματικές-κινητικές και νοητικές αναπηρίες αποτελούν μια ευπαθή ομάδα με ιδιαιτερότητες, την οποία οι προπονητές καλούνται να συμπεριλάβουν στο κοινωνικό-προπονητικό σύνολο. Ωστόσο, πρέπει να έχουν τη στοιχειώδη επιμόρφωση ώστε να μπορούν να εξατομικεύουν την κάθε περίπτωση και να δημιουργούν τα εχέγγυα για την αποδοχή τους στην κοινωνία και την παροχή γνώσεων σε ολιστικό επίπεδο χωρίς να περιθωριοποιούν τα παιδιά με πάσης φύσεως ιδιαιτερότητες.

Ο βαθμός σωματικής αναπηρίας διαφέρει στην ένταση και στο μέγεθος. Όταν έχει διαγνωστεί βαριάς μορφής σωματική αναπηρία, αρωγός στην προσπάθεια ένταξης των συγκεκριμένων αθλητών είναι η πολιτεία. Οι περισσότεροι δήμοι στην Ελλάδα έχουν ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ώστε να μυήσουν τους ασκούμενους στις δεξιότητες της κολύμβησης δρώντας αφιλοκερδώς.

Δεν θα σταθώ στα οφέλη της άσκησης διότι είναι ευρέως γνωστά, αλλά στην διεπιστημονική συνεργασία των φορέων που συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση και στην ανεξαρτησία των αθλητών. Χρειάζεται μια συνεχής επικοινωνία με τους γονείς αλλά και συνεργασία όλων των φορέων, όπως με ειδικούς σε θέματα υγείας (π.χ. εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές) αλλά και ειδικούς σε θέματα συμπεριφορών (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς). Τέλος, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των προπονητών, των τεχνικών συμβούλων και των εφόρων των εκάστοτε ομάδων.

Πρέπει όλοι να κατανοούμε και να υποστηρίζουμε ένα υγιές  περιβάλλον στο χώρο των κολυμβητηρίων, χωρίς ρατσιστικές διακρίσεις και κοινωνικούς αποκλεισμούς και χωρίς φυσικά να συγκαλύπτουμε φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Τα παιδιά με κινητικές και νοητικές αναπηρίες αξίζουν ίση μεταχείριση και είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι να τους παρέχουμε ίσες ευκαιρίες.

 

Μεσσήνης Σπήλιος, Προπονητής Κολύμβησης